Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Kv.Viken, SicklaSjöstad
i sammarbete med AJ Landskapsarkitekter AB
detalj: Lasse Liten och hans Mamma.
Diabas på granitsockel